Första hjälpen utbildning

Johanniterhjälpen i Finland r.f. erbjuder utbildning i första hjälpen inom ramen för sitt eget utbildningsprogram.

 

 • Info (45 min – 2,5 h)

 • Livräddande första hjälpen (8 h)

 • Grundkurs (16 h)

 • Fortsättningskurs (16 h)

 • Skräddarsydda specialkurser för företagets personal eller tex för dykare.

Utbildningen sker på ert verksamhetsställe eller i Johanniternas utrymmen. Utbildarna på våra kurser är yrkesverksamma inom hälsovårds- och räddningstjänsten.

Kurser som omfattar minst 8h berättigar till kursintyg.

 

Våra kurser följer bl.a. dessa europeiska direktiv:

 

 • Europas handbok för första hjälpen EFAM 2011

 • Europas återupplivningsråd (ERC)

 • Johanniter International (JOIN)

 

Be om mer information eller en kursoffert!

 

Ladda ner Johanniterhjälpens ”Första hjälpen i en nödsituation” applikation i din mobil.

 

Den kostnadsfria applikationen kan installeras i Android, Windows och iOS-mobiler.

Ring alltid nödnumret 112 i brådskande, verkliga nödsituationer då liv, hälsa, egendom eller miljön är i fara eller det finns skäl att tro att så är fallet.

 

När du ringer nödnumret 112:

 

 • svara på frågorna

 • följ givna instruktioner

 • avsluta inte samtalet innan du har fått lov

 

Källa: Nödcentralsverket

ALLMÄNT NÖDNUMMER

112

Första hjälpen applikationen vägleder