Donera

1/4
Johanniterhjälpen i Finland rf

Johanniterhjälpen i Finland r.f. är en oberoende och obunden hjälporganisation som lyder under Johanniterorden. Johanniternas hjälpverksamhet inleddes 1996.

 

Johanniterorden är världens äldsta hjälporganisation och den har fått sitt namn efter Johannes Döparen. Riddarorden grundades år 1099, då dess första sjukhus inledde sin verksamhet i Jerusalem.

Kom med i vår internationella hjälpverksamhet

Verksamheten i Johanniterhjälpens internationella avdelning är koncentrerad till Pikis i St. Karins. Avdelningens medlemmar verkar i nära samarbete med bl.a. den tyska systerorganisationen. Vi övar flera gånger per år tillsammans med våra europeiska kolleger.

 

De som deltar i avdelningens verksamhet har möjlighet att söka sig till den internationella beredskapsgruppen och på så sätt det sättet komma med i organisationens internationella hjälparbete. I vår verksamhet deltar bl.a. yrkesverksamma inom hälsovården, dataspecialister och logistiker.

 

Avdelningen ordnar utbildning för internationell hjälpverksamhet och den är öppen för alla som är intresserade, oavsett ålder, kön och yrke.

 

Johanniterhjälpen har deltagit i hjälpverksamhet t.ex. i Haiti, Sydostasien och Ecuador

Läger i Estland för unga med speciella behov - Talu international summer camp

Sedan flera år jobbar volontärer från Johanniterhjälpen i flera länder under en julivecka på ett läger för estniska unga med speciella behov. De estniska ungdomarna, som på lägret kallas gäster, får njuta av program ordnat av sina värdar från Johanniter-organisationer i Estland, Finland, Holland, Litauen, Sverige, och Tyskland. Man gör utflykter, sportar och sysslar med skapande verksamhet.

Lägerarbetet ger värdarna erfarenheter av att bemöta medmänskor på deras villkor, tillfredsställelse över att ha gjort en värdefull insats samt många nya vänner och upplevelser.

Läs mera och se bilder från Talu.

Johanniter International (JOIN) deltar aktivt i EU - projekt

Johanniter International (JOIN) har under det senaste året utvidgat sin verksamhet att omfatta aktivt deltagande i EU-finansierade projekt där JOIN producerar projektofferterna och koordinerar projektrapporteringen för flera medlemsorganisationer.

 

År 2015 inleddes det EU-finansierade projektet SOCIALCARE som syftar till att förbättra åldringars livskvalitet. JOINs roll är att sammanställa och rapportera om de resultat som uppnåtts med olika metoder och hjälpmedel på seniorboende med anknytning till JOINs medlemsorganisationer.

 

I maj hoppas JOIN komma med på ett annat EU-projekt, AHA (Advancing active and Healthy Ageing) som syftar till att testa ett nytt elektroniskt hjälpmedel som utvecklats för att hjälpa personer med svår Alzheimer. Om JOINs ansökan godkänns, kommer patienter på vårdhem och sjukhus drivna av JOINs medlemsorganisationer i Österrike, Ungern och Tyskland, att få en möjlighet att utvärdera hjälpmedlet.

Första hjälpen kurser

Har ditt företag eller din förening behov av kurser i första hjälpen?

 

Johanniterhjälpen ordnar grund- och fortsättningskurser i första hjälpen.

 

Ta kontakt och be om offert.

Första hjälpen- applikation i mobilen
 

Ladda ned Johanniternas applikation ”Nöd-första hjälpen” till din mobil.

 

Applikationen kan laddas i iOS, Windows och Android-mobiler.

 

 

Första hjälpen dejourering till ett evenemang
 

Behöver du första hjälpen- eller ambulans dejourering för ditt evenemang? Tag kontakt.