Internationell katastrofhjälp

Kansainvälinen avustustyö

Johanniterhjälpens i Finland r.f. internationella avdelning utför internationellt hjälparbete. Till verksamheten hör livräddande första hjälp och humanitärt biståndsarbete i Johannitersymbolens anda.

 

Verksamheten är koncentrerad till Pikis i St. Karins.


De som deltar i avdelningens verksamhet har en möjlighet att söka sig till en internationell beredskapsgrupp och på så sätt komma med i hjälpverksamheten i hela världen.

 

Vi samarbetar aktivt med vår tyska systerorganisation. Vi övar tillsammans med dem i Europa flera gånger per år. Johanniternas senaste hjälpoperation verkade i Nepal efter jordbävningen där.

 

I vår verksamhet deltar yrkesverksamma sjukvårdare, kommunikationsspecialister och logistiker.


Avdelningen ordnar utbildning för hjälparbetet och verksamheten är öppen för alla Johanniterhjälpens medlemmar och alla som är intresserade, oberoende av ålder, kön och yrke.

Om du är intresserad av verksamheten, ta kontakt!

Estlandshjälpen

Johanniterna har projekt som hjälper Estlands fattiga. Varje år skickar Johanniterna kläder och husgeråd till Estland.

Eestin apu

Johanniter International - JOIN

Johanniterhjälpen i Finland r.f. är medlem i Johanniternas internationella samarbetsorgan Johanniter International.

 

JOINs medlemmar deltar i nationell och internationell verksamhet som omfattar akutvård, första hjälpen utbildning, socialvård, ungdomsarbete och internationellt hjälparbete. Dessutom verkar man inom vården av åldringar, fattiga och invalider.

 

JOINs medlemmar verkar i över 50 länder.

Johanniter International