Ordförandens hälsning

Vi i Finland lever i ett av världens mest rika och jämställda länder, där redan grundlagen ger oss en grundtrygghet. Den ständiga utvecklingen medför dock utmaningar som inte ens de välvilligaste myndigheter kan ta hand om. Därför har till exempel marginaliserade ungdomar, ensamma åldringar, folk med rusmedelsproblem och mindre bemedlade familjer alltid varit en hjärtesak för Johanniterna.

Johanniterna vill bidra till att utveckla samhället med att bl.a. offerera första hjälpen-utbildningar. Genom att lära upp unga att kunna aktivt och konkret hjälpa, vill vi motivera och inkludera dem i välgörenhetsarbetet. Vi tror att samhället på detta sätt kan bli mera tolerant, empatiskt och hänsynstagande.  Kom även du med i vårt byggtalko.

 

Lars af Hällström, ordförande

Johanniterhjälpen i Finland rf

Lars 1.png

Hjälp till medmänniskor i över 900 år

Johanniterorden är världens äldsta hjälporganisation och den har fått sitt namn efter Johannes Döparen. Riddarorden grundades år 1099, då dess första sjukhus inledde sin verksamhet i Jerusalem.

 

Sjukhuset upprätthölls för att vårda nödlidande pilgrimer som hade skadats eller insjuknat på den långa och farliga vägen till det Heliga Landet.

 

Kännetecknet för Johanniterorden är ett vitt åttauddigt kors. Symbolen togs i bruk under tiderna för korstågen och används fortfarande.

 

Johanniterorden är en evangelisk-luthersk orden. Malteserorden är Johanniternas katolska broderorganisation med samma ursprung från år 1099.

 

Johanniterna verkar över hela världen inom sjukvård och välgörenhet för medmänniskorna. Målet är att ge vård och stöd åt alla sjuka, nödlidande och fattiga utan hänseende till  tro, ras, kön eller social ställning.

 

Johanniterorden i Finland r.f. grundades 1949.

Johanniterhjälpen i Finland r.f. är en oberoende och obunden hjälporganisation som lyder under Johanniterorden. Johanniternas hjälpverksamhet inleddes 1996.  Johanniterhjälpen i Finland r.f. har i sin nuvarande form verkat sedan år 2010.

 

Johanniterhjälpen verkar bl.a. inom följande områden:

 

  • Första hjälpen utbildning

  • Första hjälpen- och akutvårdsdejourering

  • Upplysning om organtransplantationer

  • Internationell katastrofhjälp

 

Vem som helst kan bli medlem och delta i föreningens verksamhet och utbilda sig.

 

I Johanniternas verksamhet deltar både yrkesverksamma sjukvårdare och av Johanniterna utbildade frivilliga.

 

Johanniterhjälpen i Finland r.f. är medlem i den nationella Frivilliga Räddningstjänsten (VAPEPA) och i Nylands Räddningsförbund. Johanniterhjälpen är också medlem i Johanniter International (JOIN).

 

 

Johanniterhjälpen i Finland r.f. har undertecknat och förbundit sig till att i sin verksamhet följa Internationella Röda Korsets och Röda Halvmånens samt medborgarorganisationernas

Code of Conduct rekommendationer för humanitärt arbete.